Čierna nedeľa v Lomničke.

Autor: Zita Pleštinská | 19.3.2011 o 17:18 | (upravené 19.3.2011 o 19:26) Karma článku: 8,03 | Prečítané:  1389x

Udalosti 13.marcového dňa tohto roku opäť zviditeľnili Lomničku doma aj v zahraničí. Mnohé televízne a rozhlasové štáby nakrúcali tento týždeň svoje spoty, ktoré odhalili celému Slovensku dlhodobo neriešené problémy v tejto rómskej dedine patriacej do okresu Stará Ľubovňa. Čo sa stalo? V zanedbanom rodinnom dome pop.č.23 došlo 13. 3. 2011 v čase okolo 23.30 k požiaru a k následnému úplnému vyhoreniu samostatnej obytnej izby so samostatným vstupom. Pri požiari sa  úplne znehodnotil celý rodinný dom, ktorý bol dlhodobo neudržiavaný a už pred požiarom bol v havarijnom stave. V čase požiaru bolo v dome 25 osôb, z toho  10 dospelých a 15 detí.  V ohni zhorela žena a jej štyri deti. Posledné v poradí malo iba šesť dní. Jej manžel utrpel popáleniny III. stupňa na 80% tela. V súčasnosti je v ťažkom, kritickom zdravotnom stave, hospitalizovaný v nemocnici v Košiciach. 19 ďalších obyvateľov obce stratilo strechu nad hlavou. Pozostatky 5 obetí, uložených v jednej truhle, pochovali dnes na miestnom cintoríne.

Z dôvodu havarijného stavu domu a zničenia vybavenia domácností obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.3.2011 prerokovalo možnosti pomoci obce pre postihnuté rodiny a rozhodlo, že

  1. zabezpečí dve unimobunky na dočasné náhradné bývanie pre dve rodiny s deťmi,
  2. bude sa snažiť získať finančné prostriedky na pomoc pre všetky postihnuté rodiny a rodinu, ktorá zabezpečí pohreb zosnulých, formou projektu na humanitárnu pomoc z MPSVR SR, v spolupráci s ÚPSVR v Starej Ľubovni,
  3. zabezpečí nákup základných potravín pre postihnuté rodiny na 7dní vo výške 1,5€ na deň a osobu,
  4. prostredníctvom nízko-prahového denného centra pre deti a rodinu zabezpečí potrebné  ošatenie, obuv, hygienické potreby,
  5. obec zabezpečí stavebný materiál na opravu poškodeného domu. Práce na oprave domu si rodina musí zabezpečiť svojpomocne.

Opatrenia prijaté zastupiteľstvom  by sa v každej obci zdali v poriadku. No v Lomničke je ich realizácia problematická.

Aktuálny bytový fond v obci je alarmujúci. Obec v súčasnosti eviduje 147 súpisných čísel domov. Z toho v osobnom vlastníctve občanov je  66 domov, v nájme 28, iné inštitúcie majú 13 a 40 súpisných čísel figuruje ale v skutočnosti nejestvuje .... Predstava, že iba v  stovke domov žije viac než dvoj tisícka a tri stovky obyvateľov, nepotrebuje žiaden komentár.

V obci sa investovalo niekoľko miliónov EUR z rôznych európskych fondov, grantových schém, vyučuje tu viac než 65 vysokoškolsky vzdelaných  pedagógov a očakávaný efekt? Takmer nulový.

Pre obyvateľov rómskej komunity v obci Lomnička je príznačné, že sa u nich kumulujú viaceré faktory sociálnej exklúzie, ako chudoba, dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, nízka úroveň sociálnych a iných zručností, slabá dostupnosť sociálnych a iných služieb. Pre rómsku komunitu v Lomničke je najväčším problémom vysoká, dlhodobá nezamestnanosť. S vysokou mierou nezamestnanosti úzko súvisí nekvalifikovanosť, nedostatočné vzdelanie, pologramotnosť až negramotnosť u časti Rómov. Vysoké percento detí navštevuje špeciálne triedy základnej školy, po ukončení ktorej majú obmedzené možnosti ďalšieho vzdelávania a obmedzené uplatnenie sa na trhu práce. Celé prostredie, v ktorom vyrastajú, je znevýhodňujúce.

Samospráva obce sa snaží riešiť ťažkú  sociálnu situáciu občanov vo viacerých smeroch. Obec  je od roku 2009 osobitným príjemcom sociálnych dávok. V októbri 2010 spustila projekt terénnej sociálnej práce. Zapojila sa do aktivačných prác a malých obecných služieb. Aktívne spolupracuje s políciou v Podolínci, v službách ktorej pracujú rómski špecialisti. Aktívne spolupracuje s cirkvou. Od júla 2008 v obci na fare bývajú a aktívne pôsobia  dvaja   kňazi.  V obci je Základná škola s materskou školou, ktorú v súčasnosti navštevuje 750 detí, vyučuje sa v dvojsmennej prevádzke. Stredné odborné učilište v Starej Ľubovni má v obci zriadené detašované pracovisko s odbormi - praktická žena a murár. 99% obyvateľov obce sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. 30 rokov vo farnosti nebol kňaz. Od júla 2008 tu aktívne pôsobia dvaja kňazi. Kongregácia školských sestier sv. Františka v spolupráci s farnosťou Lomnička zakúpila starý rodinný dom v Lomničke za účelom zriadenia nízko-prahového denného centra pre deti a rodinu v Lomničke, v zmysle  § 33 zákona 448 / 2008 Z. z. , ktoré funguje od roku 2009. V centre pracujú štyri rehoľné sestry. Nízko-prahové denné centrum poskytuje sociálne služby zamerané hlavne na deti, sociálne poradenstvo, preventívne programy, voľno časové aktivity, nízko prahové programy, letné tábory...) V duchovnej oblasti sa v Lomničke za tri roky urobil obrovský kus práce.

Lomnička a jej podobné obce sú našimi tikajúcimi bombami. Boria sa s obrovskými problémami, ktoré nám z času na čas a v súčasnosti stále viac znepríjemňujú život. Expanzia rómskej populácie v Lomničke postupne vytlačí z Podolínca hlavne mladých ľudí. Hoci samospráva hľadá rôzne spôsoby ako zmierniť napätie, prijíma opatrenia, ktoré však neprinášajú očakávaný efekt.

A tak aj my, zainteresovaní v rómskej agende v Starej Ľubovni a v Kežmarku sme sa spojili so starostami a primátormi z Hornotoryského regionálneho združenia ZMOS, aby sme spolu apelovali na poslancov národnej rady. Jedine oni sú oprávnení uskutočňovať zmeny v zákonoch, ktoré pomôžu problémy riešiť. Je pripravený kompletný návrh legislatívnych zmien týkajúcich sa zákonov vo vzťahu k rómskej problematike. Stačí, keď si ho poslanci NR SR osvoja a urýchlene ho schvália.

Aj na základe posledných udalostí v Lomničke považujem aktivity poslancov v NR SR, ktorí svoju legislatívnu prácu vymenili za prácu na nezmyselných transparentoch, za smiešne divadlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Z Nemecka urobila Merkelová hýbateľa Európy

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.


Už ste čítali?