V Európskom parlamente sa diskutovalo o Rómoch

Autor: Zita Pleštinská | 20.11.2011 o 19:14 | (upravené 21.11.2011 o 11:27) Karma článku: 4,04 | Prečítané:  810x

16.novembra 2011 sa v Európskom parlamente  v Štrasburgu diskutovalo o dvoch otázkach so spoločným menovateľom" Rómovia."  Otázku na ústne zodpovedanie: „Situácia Rómov v členských štátoch," predložili poslanci EP Európskej rade v mene skupiny socialistov.  Otázku na ústne zodpovedanie: „Práva Rómov v EÚ - boj proti protirómskym náladám, " predložili  poslanci EP Európskej komisii v mene skupiny liberálov.  Na diskusii zastupovala Európsku radu  Elżbieta Radziszewska, úradujúca predsedníčka Rady (ministerka pre rovnosť príležitostí Poľskej republiky v mene poľského predsedníctva EÚ). Európsku komisiu zastupovala Androulla Vassiliou, komisárka pre vzdelanie , kultúru, mnohojazyčnosť , šport, médiá a mládež.

Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktorý predložila Komisia v apríli 2011, stanovuje spoločný súbor zásad a cieľov, ktoré treba plniť na vnútroštátnej aj na európskej úrovni. Rámec vyzýva členské štáty, aby zosúladili svoje vnútroštátne stratégie týkajúce sa Rómov s jeho cieľmi. Členské štáty majú tieto stratégie aktualizovať a predložiť Komisii do konca decembra 2011. Všeobecným cieľom týchto stratégií je skoncovať do roku 2020 s vylúčením Rómov. Členské štáty majú  predložiť národné stratégie týkajúce sa rozhodujúcich oblastí - vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania a obsahujúce cielené opatrenia s dostatočným financovaním z vnútroštátnych a európskych zdrojov.

Faktom je, že mnohí Rómovia sa dokázali úspešne uplatniť v profesionálnom živote, sú rešpektovaní vo svojom okolí a sú zodpovednými rodičmi. Mnohí nie sú spokojní so svojím životom - chcú lepšie žiť, chcú pracovať a pre svoje deti zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Vďaka však mnohým negatívnym prípadom , ktoré denno-denne média prinášajú,  rómska komunita je reprezentovaná  jednotlivcami, ktorí zneužívajú sociálny systém a jednoducho nemajú ochotu a ambíciu byť integrálnou súčasťou majoritnej spoločnosti.

Majoritné obyvateľstvo očakáva okamžité riešenia . Keďže sa to legislatívcom v exekutíve a v parlamentoch podľa predstáv majority nedarí,  prichádzajú s otvorenými formami, ako sú demonštrácie alebo protesty proti rómskej komunite. Citujem z otázky poslancov EP Rade: "Akým spôsobom monitoruje Komisia protirómske incidenty, ku ktorým v Európe dochádza? Aké kroky prijíma na to, aby pomohla vnútroštátnym orgánom zvládať takéto útoky a predchádzať im? Akým spôsobom zamýšľa Komisia zvýšiť povedomie medzi zástupcami Rómov a skutočne ich zapojiť do vývoja a realizácie týchto stratégií?"

Čo nás stojí integrácia Rómov:

Európska komisia  na obdobie 2007 až 2013 vyčlenila Slovensku okolo 200 miliónov eur na projekty zamerané na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia rómskych komunít. Európsky parlament vyčlenil päť miliónov eur v prospech pilotných projektov v oblasti sociálneho začlenenia Rómov, z ktorých môže čerpať aj Slovensko.

Napríklad na podporu vzdelávania pre marginalizované rómske komunity je vyčlenených  17 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. Konečná uzávierka projektov je 20. január 2012.

V priebehu roku 2012 budú  realizované štyri podporné projekty pripravené ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekty si spolu vyžiadajú 93,3 milióna eur a z väčšej časti budú financované z Európskeho sociálneho fondu.

1. na terénnu sociálnu prácu sa vyčlenilo 30 miliónov eur na štyri roky  a projekt by sa mal dotknúť 250   obcí

2. na komunitné centrá  20 miliónov eur,

3. na obecné sociálne podniky približne 400.000 eur

4. na projekt opatrovateľstvo pôjde  42,9 milióna eur, z toho 22,9 milióna eur z EFS a zvyšok zo štátneho rozpočtu.

Atď.... bol by to určite ešte dlhý zoznam...

Podľa zdroja: MPSVaR, ÚPSVaR nás modelová rodina   dlhodobonezamestnaných rodičov so štyrmi školopovinnými deťmi z mesačných dávok a príspevkov v hmotnej núdzi  stojí 676,48 eur. K tomu je možné dostať ďalšie príspevky a úľavy. Navyše dávky, príspevky, prídavky nepodliehajú exekúciám.

Neviem, či ešte niektorý členský štát Európskej Únie má takýto štedrý sociálny systém...

Po dávky si chodia Rómovia na poštu. A ako to vyzerá v 18.-19. dávkovom dni v každom mesiaci na verejných priestranstvách miest a obcí ...Ich upratovanie stojí ďalšie peniaze....

Keď sa pozrieme do niektorých osád nájdeme tam úbohé chatrčky zbúchané z dreva a hliny a pred nimi smeti a neporiadok. Voda a záchod? Neznámy pojem. Žiadne čísla domov, desiatky adresátov s rovnakým priezviskom, ľudia, ktorí nevedia čítať, písať, ani podpísať sa. Novodobí analfabeti, pri ktorých nie je výnimkou, že písať nevedia aj niektorí osemnásťroční. Najväčším rizikom sú irôzne infekcie, ku ktorým dopomáhajú aj premnožené psy. Naháňajú, brešú, sú bez očkovania...hotová katastrofa. Tento obraz lokality núti niektoré obce pristúpiť aj k radikálnym opatreniam, ktoré sú vnímané zo strany poslancov EP ako diskriminácia.  Odráža  sa to aj v otázkach poslancov EP. Citujúc z otázky poslancov Rade: "V niektorých členských štátoch sa nielenže politiky začlenenia neuplatňujú, no vnútroštátne, regionálne a miestne orgány tiež prijímajú diskriminačné a nedemokratické opatrenia. V iných členských štátoch sú rozšírené rasistické, diskriminačné a niekedy násilné útoky proti Rómom, na ktoré orgány účinne nereagujú." No treba skúmať havne príčiny, ktoré predchádzajú týmto situáciám. Veď prístup ku vzdelaniu majú Rómovia rovnakí, ba štát im dotuje pomôcky, stravu, prepláca cestovné. Od nich závisí, ako to využijú. A  vzdelanie im pomôže dostať sa z osady a nájsťi si uplatnenie na trhu práce.

Pokiaľ sa budú rozdávať peniaze bez práce, nikomu z osád sa nebude chcieť pracovať. Potom sa dlhodobo nezamestnaným bude máliť aj šesťstoeurový  zárobok, ktorý personálna agentúra ponúkala za prácu v trnavskej atomobilke pre nezamestnaných v Kežmarskom okrese, v ktorom je takmer 30% nezamestnanosť, keď od štátu rodiny bez práce dostanú oveľa viac. Od práce ich odrádza aj hrozba exekúcií.

Je na mieste otázka : Ako sú  peniaze využité? Priniesli trvalo-udržateľné riešenia?

Viem o viacerých pozitívnych príkladoch, z ktorých by sme sa mohli poučiť. No  zrealizovalo sa do dnešného dňa aj mnoho projektov , ktoré často s komunitami nemali nič spoločné. Napríklad mnohé z obcí potrebovali zrekonštruovať kultúrny dom. Keďže majú tiež marginalizované skupiny, ich projekty boli zaradené  do podpory takýchto skupín. Stáva sa však,  že Rómovia do kultúrneho domu v danej obci ani nechodia.

Okrem prijatia rámca Komisie z apríla roku 2011 a realizácie mnohých projektov sa v podstate v riešení rómskej problematiky v Európskej únii nič nezmenilo.  Problém, ktorý sa viacerým členským štátom nedarí riešiť už niekoľko generácií, chce mať Komisia vyriešený za necelých deväť rokov. Návrhy politík smerujúce k zlepšeniu začlenenia Rómov do majoritnej spoločnosti majú  vážny nedostatok. Vychádzajú z predpokladu, že existujú nejaké špecifické problémy Rómov, ktoré treba riešiť. Nezaoberajú sa však príčinami, prečo je ich situácia taká a tento stav vôbec vznikol.

Máme šancu vo svojej vnútroštátnej stratégii, ktorú musíme Európskej Komisii doručiť do konca tohto roka, presne pomenovať problémy a odporučiť adresné financovanie s cieľom dosiahnuť riešenia s trvaloudržateľným efektom.

 

Otázka na ústne zodpovedanie Komisii „ Situácia Rómov v členských štátoch"

článok 115 rokovacieho poriadku
Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu, v mene skupiny S&D

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2011-000260+0+DOC+XML+V0//SK

Otázka na ústne zodpovedanie Rade „Práva Rómov v EÚ - boj proti protirómskym náladám

článok 115 rokovacieho poriadku
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, v mene skupiny Verts/ALE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=OQ&reference=O-2011-000236&language=SK

Rozpravu nájdete na:  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20111116&secondRef=ITEM-013&language=SK&ring=O-2011-000236

 

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Z Nemecka urobila Merkelová hýbateľa Európy

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.


Už ste čítali?