Rómsky problém nemôže byť " Hrou na slepú babu!"

Autor: Zita Pleštinská | 27.11.2011 o 18:20 | (upravené 28.11.2011 o 14:35) Karma článku: 7,45 | Prečítané:  876x

"Úrad vlády SR v rámci dotačnej schémy schválil podporu 106 projektov v celkovej sume 753-tisíc eur.  O podporu požiadalo 289 žiadateľov, ktorí spolu žiadali viac ako 5,1 milióna eur. Dotácie získali najmä obce a mestá, využiť ju môžu napríklad na podporu vzniku a činnosti komunitných centier, projektovú dokumentáciu, podporu zriaďovania autobusových zastávok pri rómskych osadách a skladov paliva k bytom nižšieho štandardu, ale aj na podporu vzdelávania a výchovy, rozvoj športových aktivít či zriaďovanie rómskych občianskych hliadok.

Rómovia ako menšina nepredstavujú problém. Veľa z nich je úspešných a veľa aj integrovaných v spoločnosti.  Pozitívne príklady nájdeme napríklad v obci Toporec, ktorá by sa v integrácii Rómov mohla uchádzať o prvenstvo a tí, ktorí sa o to pričinili, by si zaslúžili Nobelovu cenu. V základnej škole je 80% Rómov. Deviaty ročník ukončia všetci a  absolventi školy študujú ďalej na stredných a učňovských školách. Obec by potrebovala dostavať telecvičňu. Inak,už dlhšie rozostavaná stavba, schátra.

http://www.ta3.com/clanok/2656/na-zakladnej-skole-v-obci-toporec-sa-telesna-vychova-vyucuje-na-chodbe.html

Starosti nám robia neprispôsobiví  občania, ktorí žijú v katastrofálnych podmienkach v separovaných rómskych osadách. Tieto komunity sú pre nás časovanou bombou! Tu je koncentrovaná chudoba. V týchto osadách nachádzame príčiny, ale aj dôsledky celého problému koncentrovanej chudoby. Žiaľ nemáme systémové riešenia, a  práve v tejto segregácii nám zlyháva celý systém.

Hlavná príčina je vo výchove v rodinách a vo vzdelávaní. Mnohé rómske deti končia na špeciálnych školách. Keď ich psychológovia testujú, deti majú hlavne bariéry  v sociálnej  a komunikatívnej  oblasti. Práve kvôli  problémom s hygienickými návykmi a  neznalosťou štátneho jazyka, sa dostávajú do špeciálnych škôl aj tí, ktorí tam mentálne mnohokrát nepatria . A tak nám  vychádzajú hlavne zo špeciálnych škôl šestnásťroční analfalbeti, ktorí sa nedokážu ani podpísať.  Môže takýto človek uspieť na trhu práce ? Vzdelanie v špeciálnych školách je niekoľkonásobne drahšie a efekt je v mnohých prípadoch nulový.   Takýto človek nemá navyše u svojich rodičov príklad hodný nasledovania, pretože tiež sú závislí na dávkach. Po ukončení špeciálnej školy vedú kroky takýchto detí na úrad práce a štát ( teda my z našich daní) im dávame peniaze len tak,  pre nič zanič.  Len, aby boli ticho a  čo najďalej od nás.  Nech ich radšej celý mesiac nevidíme. V týchto osadách vyrastá mládež, ktorá je našou časovanou bombou. Sú to  budúci  nezamestnaní, ktorí sú už od 16.rokoch závislí na sociálnych dávkach v hmotnej núdzi. Oni tvoria veľké percento registrovaných bez práce na úradoch práce. Toto je dôsledok.

Koľko nás stojí sociálne vylúčenie? Dodnes to nikto nevyčíslil. Rómska otázka je preto hlavne sociálno- ekonomickým  problémom!

Riešenie:

1.       Zmeny v sociálnych dávkach- zásluhovosť od aktivity. Kto pracuje mal by  sa mať lepšie ako ten čo nič nerobí! Teraz je to naopak!

2.       Zvýšenie dávky  musí byť závislé  aj od aktivity rodiča spejúcej k tomu, aby dieťa dosahovalo dobré študijné výsledky, školskú dochádzku a nemalo neospravedlnené hodiny.

3.       Vytvorenie systému predškolských zariadení, aby sa deti naučili  už v ranom veku hygienické návyky a hlavne komunikovať v štátnom jazyku. Presviedčajú ma o tom výsledky napr. v Materskej škole v Jakubanoch, v Toporci...

Skúsenosti majority:

Nielen zlé, ale priam hrozné! Z mnohých obcí je kotol, v ktorom začína nebezpečne vrieť. V osadách  nám vyrastajú deti ulice bez citu, s ktorými si nebudeme vedieť  v budúcnosti poradiť.  Hovoria o tom prepadnutia a vraždy starých ľudí  napríklad nedávna brutálna vražda starenky vo Veľkej Lomnici... Teraz sú to ojedinelé prípady, ale rokmi naberajú na sile.  Mnohí primátori a starostovia sú bezradní! Svedčí o tom aj ich iniciatíva „ Zobuďme sa!"  Na stole primátora mesta v Starej Ľubovni je v poradí už druhá petícia, ktorú podpísalo viac než 300 občanov. Citujem z petície: „ My, občania miestnej časti Podsadek, vyjadrujeme svoju nespokojnosť a rozhorčenie nad tým, ako sa Mesto rozhodlo spraviť z Podsadku ďalšiu Lomničku v okrese.... Myslíme si, že nevšímavosti už bolo dosť a treba konať voči ľuďom, ktorí nás pomaly a isto takmer vytláčajú z domov. Koľkí mladí ľudia si boli nútení riešiť bytovú otázku hypotékou, či drahým podnájmom, napriek tomu, že majú rodičovský dom, ale nemohli v ňom vďaka neprispôsobivým  spoluobčanom ostať a nikto sa nepýta, kde na to berieme peniaze!"

Títo  ľudia, ktorí bývajú v blízkosti neprispôsobivých občanov už majú plné zuby sladkých rečí politikov, že problém sa rieši.  Neprispôsobiví ich odnaučili sadiť a pestovať zemiaky, stavajú múry, aby si ochránili svoj majetok. Pochopí to iba človek, ktorý sa s týmto problémom stretne zoči -voči. Napríklad rodina Dobrovodských v Malackách, alebo občania bývajúci v blízkosti Luníka IX.

Riešenie:

1.       Zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý by určil priority, ktoré treba financovať.

2.       Vymožiteľnosť práva, finančné postihy, väzenie pre zlodejov a vrahov

Písal sa rok 1999. Ako formu riešenia rómskeho problému zriadila vláda SR  v marci 1999 Úrad splnomocnenca vlády pre riešenie rómskej problematiky. Od tohto roku sa na poste splnomocnenca vystriedali Rómovia aj Nerómovia. Právnik Vincent Danihel, psychologička Klára Orgovánová, pedagogička Anina Botošová, dcéra známeho primáša Jána Berky Mrenicu, vysokoškolský pedagóg  Ľudovit Galbavý z rómskej rodiny z Komjatíc. V súčasnosti je na poste splnomocnenca matematik, politológ so skúsenosťami aj poslanca NR SR (1990 - 1994) Miroslav Pollák rodák z Levoče, projektový manažér pre rôzne mimovládne organizácie so skúsenosťami v sociálnej práci a v sociálnom poradenstve. Zdá sa však, že vzhľadom na kompetencie tento úrad nedokázal svoje opodstatnenie, pretože problémy sa neriešia tak ako by to majorita očakávala a dokonca  sa v niektorých oblastiach Slovenska problémy znásobili.

Problém, ktorý som vo svojich blogoch už niekoľkokrát spomenula sú kompetencie splnomocnenca úradu, ktorý nemohol v plnej miere a v súčasnosti trovnako nemôže zasiahnuť do procesu riešenia tohto problému, pretože úrad nemá také kompetencie akoby si daná  kritická situácia vyžadovala. Môže iba kontrolovať a koordinovať niektoré aktivity. Mnohé úlohy zamestnanci úradu plniť nedokážu, a preto ich posúvajú iným, kompetentným úradom. Úrad nedisponuje finančnými prostriedkami. a kompetencie sa skôr ešte oklieštili. Úlohou splnomocnenca vlády by nemalo byť iba posudzovanie účelovosti projektov, ale aj presadzovanie potrieb ich finančného krytia. Splnomocnenec má iba postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a za výkon svojej funkcie je zodpovedný predsedovi vlády SR.

Riešenie:

1.       Úrad bol zriadený formálne, a preto by mala vláda posilniť jeho kompetencie. Treba dať tomuto úradu jasné pravidlá aj s rozpočtom. V prípade , že to ostane tak ako teraz , tento úrad nemá  svoje opodstatnenie  a treba ho zrušiť!

 

Peniaze: Za posledných 20 rokov išlo do riešenia takzvaného rómskeho problému takmer 700 miliónov eur. http://ziar.sme.sk/c/5985670/cernajovi-sa-nepacia-kompetencie-splnomocnenca-pollaka.html

Zoznam schválených dotácií z Dotačnej schémy Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb v celkovej sume 753-tisíc eur na riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií  rómskej komunity za rok 2011 nájdeme na stránke http://www.romovia.vlada.gov.sk/ Na tejto stránke je 106 projektov. http://www.romovia.vlada.gov.sk/data/files/8314.pdf  Je zaujímavé prejsť si projekty, na ktoré bola schválená čiastka z požadovanej sumy. Hodnotením po realizácii projektu by malo byť nielen konštatovanie na papieri pre potreby Úradu vlýdy SR, ale hlavne spätná väzba od občanov, čo priniesol ten-ktorý projekt pre kvalitu života občanov v mestách a v obciach. Naštartoval projekt pozitívnu zmenu, alebo to boli iba zbytočne vyhodené peniaze?

Množstvo projektov je signálom, že mestá, obce aj neziskové organizácie sú aktívne. Zaujímavý bude výsledný efekt a hlavne, či projekty zmenia život obyvateľov obcí a miest a naštartujú riešenie problémov v rómskych komunitách. Bude zaujímavé sledovať , čo prinesie vzdelávanie a výchova mladých kováčov v Klenovci,koľko pracovných miest vznikne v práčovni v obci Vrbnica alebo ako si budú vážiť adresáti finančnej pomoci nové ubytovanie v Žalobíne a v ďalších obciach....Koľko speváckych a tanečných talentov sa nájde pri kultúrno-spoločenských akciách a hlavne koľko z respondentov svoj talent využije na uplatnenie sa na pracovnom trhu... Držím všetkým ľuďom palce, ktorí sa angažujú v tejto sfére, no dôležitý bude efekt vynaložených prostriedkov!

Na Slovensku sa rozdelilo do rómskej problematiky už obrovské množstvo financií. Peniaze z eurofondov rozdeľujú hlavne ministerstvá: práce, školstva, poľnohospodárstva, dopravy, financií a na niektoré programy aj Úrad vlády...Len Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR malo v Európskom sociálnom fonde 1,38 miliárdy eur( vyše 40 miliárd korún).  Mnoho miliónov išlo do vzdelávacích projektov, ktoré boli zle nastavené a mnohokrát nebol z nich žiaden osoh. Samozrejme sú aj výnimky, a z tých by sme sa mali poučiť.

Je potrebné urobiť analýzu, kde peniaze skončili, aký bol efekt a trvaloudržateĽnosť a kto sú koneční prijímatelia. Veľké množstvo peňazí išlo na rôzne analýzy. Milióny išli na nezmyselné analýzy, ktoré skončili v zásuvkách.

Na stránke http://www.romovia.vlada.gov.sk/1799/vladne-materialy.php nájdeme množstvo materiálov. Mnohé z nich sú iba teortickým dokumentom, ktorému chýba myšlienka, zmysel, realizácia, praktické výsledky a  hmatateľný efekt. Nechcem polemizovať o peniazoch, čo nás stáli, či úsilí, čase, ktorý museli ľudia na ich napísanie vynaložiť. Skúseností ľudí, ktorí žijú  priamo v teréne a "zdravý sedliacky rozum" sú najlepším barometrom pre systémové zmeny, ktoré sa úspešne dajú zaviesť do života. len kritika nám nepomôže, pokiaľ nezavedieme životaschopnú legislatívnu alebo min. rešpekt a dodržiavanie jestvujúcich pravidiel. Pre každého musia platiť nielen práva ale aj povinnosti dodržiavať pravidlá vo všetkých oblastiach života! Kto ich nedodržiava musí byť potrestaní, či pracuje alebo poberá sociálne dávky. Je nespravodlivé, aby poberateľ dávok bol zvýhodnený niekoľkokrát a hlavne nepostihnuteľný, keď spácha priestupok, trestný čin, teda keď kradne, vraždí, poškodzuje životné prostredie, majetok, dlží obci....

Riešenie:

1. Kontrola a efektívne využite prostriedkov.  Zodpovednosť zainteresovaných na nehospodárnom využití. V prípade vinníkov trest!

2. Problém neprispôsobivých občanov treba riešiť systematicky, inak sú peniaze vyhodené von oknom!

Píše sa rok 2011. A na Slovensku sa Rómovia spolu s majoritou ešte väčšmi pasujú so svojimi  medziľudskými a susedskými vzťahmi.

Čo sa za jeden a pol roka vládnutia koalície KDH,Most, SaS a SDKÚ-DS podarilo riešiť:

1. Naštartovali sa zaujímavé projekty, v ktorých našli uplatnenie  dlhodobo nezamestnaní v rámci známeho §50i a 50j pri revitalizácii krajiny po povodniach, I. a II. revitalizačný projekt, ktorý je v gescii úradu splnomocnenca pre samosprávu a integrovaný manežment povodí.

2. Novelou zákona sme znížili možnosti detí v záškoláctve

3. Novelou o hazarde sme dali možnosť obecným a mestským zastupiteľstvám rozhodnuť o osude   hracích automatoch.

4. Novelou zákona sme rozšili okruh vykonávateľov verejno- prospešných prác. Osvedčil sa napríad projekt, v ktorom nezamestnaní pracovali na záchrane hradov a zámkov, alebo pomáhali pri archeologických prácach...určite je i viac pozitívnych projetov...

Veľká škoda, že sa zastavili legislatívne práce na zmene zákona o hmotnej núdzi a neurobil sa poriadok v zásluhovosti sociálnych dávok. Rovnako je škoda, že sa nepodarilo pokračovať v legislatívnom zámere Zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách. Tu je na mieste poďakovať sa mi za spoluprácu všetkým zainteresovaným v exekutíve aj v národnom parlamente, v samosprávach aj vo farnostiach. Mená osôb, s ktorými som spolupracovala počas môjho pôsobenia na Obvodnom úrade  Stará Ľubovňa si nájdete v mojich predchádzajúcich blogoch na túto tému.

No ešte máme veľmi mnoho urobiť. Určite o svojich riešeniach budú strany so svojimi voličmi  diskutovať na predvolebných stretnutiach. Vymožiteľnosť práva je na bode mrazu , rozdávanie peňazí bez práce , otázka predškolských zariadení, otázka špeciálnych škôl, nové pracovné príležitosti pre absolventov so základným vzdelaním a pre dlhodobonezamestnaných... musíme byť rýchli, pretože obyvateľov mnohých obcí už nebaví prizerať sa na prehadzovanie kompetencií z jedných do druhých kompetentných rúk a riešenie nahromadených problémov už neznesie odklad.

Občania, majorita aj minorita, ktorých sa táto problematika priamo dotýka už nechcú  hrať Hru na slepú babu, alebo Hru na skrývanie veci v uzavretých dlaniach za chrbtom, ktorá by sa dnes vzhľadom na prehadzovanie kompetencií v rómskej problematike medzi rezortmi, parlamentom, vládou, neziskoými organizáciami, cirkvami a európskymi inštitúciami mohla volať: Hľadaj, v ktorej ruke je...? Ja ho nemám, má ho ten alebo onen hráč...

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.


Už ste čítali?