Podporte zavedenie vlaku Eurorégió Goral!

Autor: Zita Pleštinská | 10.12.2011 o 23:58 | (upravené 11.12.2011 o 9:04) Karma článku: 8,00 | Prečítané:  1752x

Trať, ktorá spája mestá Poprad, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa, Plaveč s Lipanmi, je v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 185. Je to  jednokoľajná železničná trať na Slovensku s perspektívou cezhraničného železničného prepojenia cez poľské mestá  Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- až do Krakowa. Železničná doprava je v mnohých prípadoch efektívnym dopravným systémom, environmentálne vyhovujúcim a dokáže vzhľadom na dosiahnuté úspechy vo svojom rozvoji hlavne v  oblasti inovácií,  prepraviť  osoby a tovary nielen rýchlo, ale s požadovaným  komfortom a minimálnym dosahom na životné prostredie.

V nadväznosti na naše aktivity zamerané na pozdvihnutie   imidžu  železničnej dopravy vo vzťahu k mestám  podtatranského  regiónu v Prešovskom samosprávnom kraji a miest v Malopoľskom vojvodstve v Powiate nowosądeckom, sa 5.12.2011 na Obvodnom úrade Stará Ľubovňa pod záštitou Mariana Cycoňa, poslanca poľského sejmu uskutočnilo slovensko-poľské pracovné rokovanie.

http://www.ta3.com/clanok/5156/vlaky-na-slovensko-polskom-pohranici-treba-ako-sol.html

http://korzar.sme.sk/c/6169490/poprad-a-krakov-chcu-spojit-vlakom.html

V spravodajstve na TV MARKÍZA z 5.12.2011 nájdete v jeho 36:54 príspevok redaktora Jána Tribulu: O NOVÉ VLAKY NECHCÚ PRÍSŤ  http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/71478!

Ako zástupcovia miest a obcí a miestnej štátnej správy si uvedomuje potrebu prijímania opatrení na zefektívnenie železničnej dopravy. Z tohto dôvodu komunikujme  so zástupcami sekcie Železničnej dopravy a dráh MDVaRR SR , so zástupcami Železničnej spoločnosti Slovensko a.s , zástupcami Prešovského  samosprávneho kraja vo veci integrovaného dopravného systému, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. Rovnako si však uvedomujeme potrebu väčšieho využívania železničnej  dopravy aj obyvateľmi tohto regiónu a preto územné samosprávy (mestá a obce) v tomto území sú pripravené prijať spoločné opatrenia na zvýšenie záujmu o tento druh dopravy zo strany obyvateľov.

Keďže  železničná spoločnosť Slovensko a.s.  chystala presun jednotiek 840(6 vlakových súprav , ktoré verejnosť pozná ako modré vláčiky) a chcela ich nahradiť  2 ks 813/913 a 4 ks z radu 812( červené , ktoré verejnosť pozná ako Anča) vytvorili sme iniciatívu Baran-Bielak-Pleštinská-Soliar, (primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak (nez.), prednostovia obvodných úradov Milan Baran z Popradu , Ján Soliar z Kežmarku, Zita Pleštinská zo Starej Ľubovne), ktorú sme postavili na 4. Prioritách:

 

  1. Zachovanie motorových jednotiek  radu 840 na železničnej  trati  číslo 185 Poprad Tatry- Plaveč
  2. Integrovaná doprava vo verejnom záujme ako podpora zachovania a zefektívnenia regionálnych tratí
  3. Zvýšenie záujmu zo strany cestujúcich o túto regionálnu trať s podporou miestnej územnej samosprávy
  4. Zatraktívnenie cestovania  v  podtatranskom regióne s možnosťou zavedenia vlaku EURORéGIó GORAL na trati Poprad- Kežmarok- Spišská Belá- Podolínec- Stará Ľubovňa- Plaveč- Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- Krakow.

 

Podľa nového modelu  dopravnej obsluhy, ktorý nám na pracovnom stretnutí 26.10.2011 na MDVaRR SR predstavil Jiří Kubáček, generálny riaditeľ sekcie Železničnej dopravy a dráh,  bude železničná doprava využívaná na miestnu dopravnú obsluhu iba v špecifických prípadoch, a to ak bude dostatočný prúd cestujúcich , ak nebude jestvovať  alternatívna cestná infraštruktúra alebo ak v danej oblasti existuje vhodný turistický potenciál. Vychádza sa z balíkov 30,3 mil . vlako-kilometrov  na dopravnú obsluhu celého územia SR a 205 mil. eur ako úhrada strát z výkonov vo verejnom záujme osobnej železničnej dopravy

Aj vďaka tomuto rokovaniu sa presun modrých vláčikov z podtatranského regiónu  odsunul. Hľadáme však možnosti, aby podtatranský región uspel v rámci pripravovaného nového modelu dopravnej obsluhy hlavne vďaka  svojmu   turistického potenciálu.

Aby sa stal  pre  turistov malebný kút Slovensko-poľských prihraničných regiónov  atraktívnejším,  pomohlo by prepojenie  Poprad- Kežmarok- Spišská Belá- Podolínec- Stará Ľubovňa- Plaveč- Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- Krakow. Tento marketingový ťah by určite prilákal viac turistov a pozdvihol by imidž železničnej dopravy vo vzťahu k mestám  podtatranského  regiónu. Podporil by sa aj cestovný ruch návštevnosťou významných historických a kultúrnych pamiatok miest a obcí v prešovskom kraji v regióne Spiša a Šariša,   kúpeľných miest Vyšné Ružbachy a Krynica, pútneho miesta Litmanová, miest  ktoré denne a v čase výročia zjavenia v auguste navštívi viac ako desaťtisíc pútnikov. Zavedenie vlaku EURORéGIó GORAL by malo dopad na obecné a mestské pokladnice hlavne rozvojom služieb v cestovnom ruchu a tak v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v týchto prihraničných regiónoch

O pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 5.12.2011 na Obvodnom úrade Stará Ľubovňa:

Téma: Spolupráca PR/ SR v oblasti železničnej dopravy- Informácia o projekte zavedenia vlaku Eurorégio - Goral na trase miest: Poprad- Kežmarok- Spišská Belá- Podolínec- Stará Ľubovňa- Plaveč- Muszyna- Krynica- Stary Sącz- Nový Sącz -Tarnów- Krakow

Prítomní za poľskú stranu:

1. poslanec poľského sejmu Marián CYCOŇ 2. Burmistrz mesta Muszyna Jan GOLBA 3. Burmistrz mesta Krynica Dariusz Reśko 4. Zástupca burmistrza Piwnicznej  Edwarda  BOGACZYKA

Prítomní za slovenskú stranu:

1. Ján Soliar prednosta Obvodného úradu Kežmarok2. Zita Pleštinská prednostka Obvodného úradu Stará Ľubovňa 3. Aleš Solár, poslanec MZ Stará Ľubovňa 4. Michal Šipoš, poslanec MZ Stará Ľubovňa5. Patrik Pčolka, Plaveč 6. Jozef Duffala Chmeľnica 7. Za Mestský úrad v Starej Ľubovni: Erika Šalátová a Miroslav Pristáš

Závery rokovania 5.12.2011:

Zúčastnení za poľskú aj slovenskú stranu potvrdili svoju podporu zavedeniu vlaku EURORéGIó GORAL . Obidve strany budú  hľadať možnosti realizácie projektu v rokovaniach so Železničnou spoločnosťou Slovensko a.s. , s ministrom dopravy SR Jánom Fígeľom ,  s PKP- Železničnou spoločnosťou v Poľsku. Poslanec sejmu Marian Cycoň prisľúbil lobing za tento projekt v poľskom sejme a cez svoju interpeláciu u ministra dopravy Poľskej republiky Slawomira Nowaka .

Podpora obyvateľov regiónu je významným impulzom a  hybnou silou k presadeniu   tohto prepojenia. Slovensko- poľská medzinárodná zmluva v oblasti cezhraničnej železničnej dopravy umožní vypracovanie projektu a jeho financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ.

Sme presvedčení , že cezhraničný vlak EURORÉGIó GORAL prispeje k   rozvoju cestovného ruchu a zatraktívneniu podtatransko- nowoszandeckého prihraničného regiónu.

Tento marketingový ťah by určite prilákal viac turistov a pozdvihol by imidž železničnej dopravy vo vzťahu k mestám  podtatranského  regiónu. Podporil by sa aj cestovný ruch návštevnosťou významných historických a kultúrnych pamiatok miest a obcí v prešovskom kraji v regióne Spiša a Šariša,   kúpeľných miest Vyšné Ružbachy a Krynica, pútneho miesta Litmanová, miest  ktoré denne a v čase výročia zjavenia v auguste navštívi viac ako desaťtisíc pútnikov.

Zavedenie vlaku EURORéGIó GORAL bude mať dopad na obecné a mestské pokladnice hlavne rozvojom služieb v cestovnom ruchu, a tak v konečnom dôsledku aj na zamestnanosť a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov v týchto prihraničných regiónoch.

 

Chronológia našich aktivít v oblasti železničnej  dopravy pre cestujúcich v Prešovskom kraj:

2.1.2011 LIST ODBORÁROV odštartoval rušenie tratí a redukciu spojov

5.1.2011 Komunikácia s občanmi Jozef Duffala Chmeľnica, Jaroslav Girgoško, Patrik Pčolka  Plaveč

26.1.2011 List starostov obcí okresu Stará Ľubovňa ministrovi dopravy SR Jánovi Figeľovi

1.2.2011 Odpoveď ministra Figeľa starostom Číslo: 08543/2011-SŽDD/z.05578-M

1.2.2011 Pracovné rokovanie ohľadom redukcie vlakov osobnej prepravy na železničnej trati  Poprad-Tatry- Studený Potok - Tatranská Lomnica

17.1.2011 List prednostky podpredsedovi vlády, ministrovi  dopravy, výstavby a RR SR

18.1.2011 Stretnutie s Ondrejom Matejom, poslancom NR SR

20.3.2011 Pracovné stretnutie starostov v Plavči

21.1.2011: Odpoveď ministra Figeľa Číslo: 07828/2011- SŽDD/z. 03381- M

22.2.2011 Komunikácia s Ing. Antonom Šmotekom vedúcim Centra predaja CeP Poprad- Tatry Wolkerova 479 Poprad

24.2.2011 Pracovné rokovanie o redukcii výkonov v železničnej osobnej doprave na území VÚC PSK

O rušení spojov: regionálne média

  • Chcú zrušiť využívané vlaky 2/2011 z18.1.2011
  • Vlaky sa rušiť určite budú
  • Boj za zrušenie vlakov pokračuje

Rušenie vlakov je už uzavreté  SME 11.3.2011

4.8.2011 pracovné stretnutie s Miroslavom Novotným za Združenie: Priatelia železníc na ObÚ SL

30.9.2011 Stretnutie na ObÚ v Kežmarku

30.9.2011 Iniciatíva Bielak, Soliar,Baran, Pleštinská- zaslanie  listu ministrovi dopravy SR Jánovi Figeľovi

26.10.2011 Rokovanie na MDVaRR SR v Bratislave u generálneho riaditeľa Jiřiho Kubáčka ( Záznam)

28.10. 2011 Rokovanie s primátorom v Spišskej Belej

4.11.2011 Stretnutie v Kežmarku Bielak, Soliar,Baran, Pleštinská

15.11.2011 Stretnutie s poslancom poľského sejmu Mariánom Cycoňom v Piwnicsnej

24.11.2011 Stretnutie s poslancom poľského sejmu  Mariánom Cycoňom na ObÚ Stará Ľubovňa

1.12.2011 Stretnutie so starostom Štefanom Murckom v Plavči,

1.12.2011 Stretnutie s burmistrzom Janom Golbom v Musyine

5.12.2011 Pracovné stretnutie na Obvodnom úrade Stará Ľubovňa

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.


Už ste čítali?